Fulvestrant v porovnání s anastrozolem v léčbě pokročilého karcinomu prsní žlázy

Supplementum: 1 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Fulvestrant je nový antagonista estrogenních receptorů, jehož účinnost je podle výsledků předchozích studií prakticky srovnatelná s inhibitorem aromatáz anastrozolem.

Fulvestrant je nový antagonista estrogenních receptorů, jehož účinnost je podle výsledků předchozích studií prakticky srovnatelná s inhibitorem aromatáz anastrozolem. Toto tvrzení je podloženo nedávno provedenou studií III. fáze klinického testování fulvestrantu v dávce 250 mg/měsíc (n = 851) podávaného pacientkám po menopauze s pokročilým karcinomem prsu, u kterých selhala předchozí hormonální léčba. Při léčbě s mediánem 27 měsíců zemřelo 74,5 % pacientek léčených fulvestrantem a 76,1 % léčených anastrozolem. Prodloužení intervalu přežití o 5 a více let bylo pozorováno shodně u 10–20 % pacientek v obou skupinách, avšak léčba fulvestrantem byla lépe snášena a byla provázena nižším výskytem kloubních obtíží (p = 0,02).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky