Neoadjuvantní léčba postmenopauzálních pacientek s karcinomem prsu léčených anastrozolem, tamoxifenem či jejich kombinací

Supplementum: 1 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

V recentní klinické studii provedené u postmenopauzálních pacientek trpících nemetastazujícím invazivním karcinomem prsu s pozitivitou estrogenních receptorů, byla hodnocena účinnost neoadjuvantního podávání tamoxifenu či anastrozolu, resp. jejich kombinace.

V recentní klinické studii provedené u postmenopauzálních pacientek trpících nemetastazujícím invazivním karcinomem prsu s pozitivitou estrogenních receptorů, byla hodnocena účinnost neoadjuvantního podávání tamoxifenu či anastrozolu, resp. jejich kombinace. Za tímto účelem byl léčebně podáván tamoxifen 20 mg/den, anastrozol 1 mg/den, resp. jejich kombinace po dobu 3 měsíců. Mezi těmito skupinami nebyl pozorován žádný rozdíl v pravděpodobnosti potřeby chirurgického výkonu (p = 0,23) a zároveň nebyl zjištěn ani žádný rozdíl v odpovědi na léčbu (p = 0,18) u pacientek s pozitivitou HER2 (receptor pro lidský epidermálníí růstový faktor 2).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky