Mutace genu pro receptor epidermálního růstového faktoru naznačuje delší přežití pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic léčených gefitinibem

Supplementum: 1 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Cílem nedávno publikované studie bylo objasnit význam možných mutací na úrovni genu kódujícího receptor pro epidermální růstový faktor (EGFR) při postresekční léčbě gefitinibem.

Cílem nedávno publikované studie bylo objasnit význam možných mutací na úrovni genu kódujícího receptor pro epidermální růstový faktor (EGFR) při postresekční léčbě gefitinibem. Z 59 léčených pacientů byla mutace na tomto genu nalezena u 56 % (17 delecí, 15 bodových mutací a 1 inzerce). Tyto mutace byly nejčastější u žen nekuřaček trpících adenokarcinomem. Podávání gefitinibu zde vedlo k výraznému zmenšení nádorové masy provázenému poklesem plazmatické hladiny nádorového markeru (CEA – pokles o více než 50 %). Celkově byl gefitinib účinnější u 24 z 29 pacientů postižených mutací EGFR v porovnání se 2 z 21 pacientů bez takovéto mutace (p < 0,0001). Mutace EGFR je tak zřejmě velmi užitečným prediktorem účinnosti léčby tohoto onemocnění.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky