II. fáze klinického zkoušení irinotecanu a raltitrexedu v léčbě pokročilého kolorektálního karcinomu

Supplementum: 1 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Irinotecan i raltitrexed jsou dvě klinicky účinné substance v léčbě kolorektálního karcinomu a některé dosavadní studie naznačují jejich možný synergický účinek.

Irinotecan i raltitrexed jsou dvě klinicky účinné substance v léčbě kolorektálního karcinomu a některé dosavadní studie naznačují jejich možný synergický účinek. Tento potenciál byl nově hodnocen na souboru 48 pacientů léčených irinotecanem 350 mg/m2 a raltitrexedem 3 mg/m2, a to každé tři týdny. Celková pozitivní odpověď na léčbu byla zaznamenána u 27 % pacientů (95% CI: 16–42 %), u 3 pacientů bylo dosaženo kompletní remise. Medián trvání léčebné odpovědi byl 10 měsíců, zatímco medián intervalu bez známek progrese byl 5 měsíců a medián celkového přežití 14 měsíců. K hlavním nežádoucím účinkům provázejícím léčbu patřily průjem a neutropenie. Ačkoliv uvedená kombinace má jistý léčebný přínos, je třeba přísně individualizovat léčbu, popřípadě ještě pozměnit dávkovací režim.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky