Gefitinib u předléčených pacientů s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC)

Supplementum: 1 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

V prospektivní randomizované studii (n = 183) byla hodnocena klinická účinnost gefitinibu v dávce 250 mg per os 1x denně (inhibitor tyrosinkinázy spřažené s receptorem pro epidermální růstový faktor) u pacientů s pokročilým NSCLC.

V prospektivní randomizované studii (n = 183) byla hodnocena klinická účinnost gefitinibu v dávce 250 mg per os 1x denně (inhibitor tyrosinkinázy spřažené s receptorem pro epidermální růstový faktor) u pacientů s pokročilým NSCLC. Gefitinib se zde ukázal jako opodstatněná a účinná léčba, neboť významně prodlužoval délku přežití bez projevů recidivy (3,6 měsíce) i celkovou dobu přežití (medián 8,8 měsíce). Lepší odpověď na léčbu měly přitom ženy, pacienti s adenokarcinomem a se skóre 0 nebo 1 dle ECOG. Nežádoucí účinky byly převážně pouze mírné, většinou šlo o kožní reakce a průjem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky