Erlotinib u pacientů léčených pro nemalobuněčný karcinom plic (NSCLC)

Supplementum: 1 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

S cílem ozřejmit terapeutický potenciál erlotinibu u pacientů s NSCLC byla provedena dvojitě zaslepená, randomizovaná studie (n = 731), do níž byli zařazeni pacienti s gradingem onemocnění IIIB a nebo IV, u nichž selhala předchozí chemoterapie.

S cílem ozřejmit terapeutický potenciál erlotinibu u pacientů s NSCLC byla provedena dvojitě zaslepená, randomizovaná studie (n = 731), do níž byli zařazeni pacienti s gradingem onemocnění IIIB a nebo IV, u nichž selhala předchozí chemoterapie. Erlotinib v dávce 150 mg/den byl terapeuticky úspěšný u 8,9 % pacientů oproti pouhému 1 % pacientů užívajících placebo (p < 0,001), přičemž i trvání léčebné odpovědi bylo adekvátně delší – 7,9 vs 3,7 měsíce. Významně prodloužen byl i interval bez známek progrese onemocnění (2,2 vs 1,8 měsíce; p < 0,001), stejně jako celková doba přežití – 6,7 vs 4,7 měsíce (p < 0,001) ve prospěch erlotinibu. Pouze 5 pacientů muselo přerušit léčbu z důvodu nežádoucích účinků.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky