Toremifen a tamoxifen jsou stejně účinné v léčbě časného stadia karcinomu mléčné žlázy: první výsledky z International Breast Cancer Study Group Trials

Supplementum: 1 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Toremifen je chlorový derivát tamoxifenu vyvinutý za účelem zlepšit poměr rizika a přínosu (risk/benefit ratio).

Toremifen je chlorový derivát tamoxifenu vyvinutý za účelem zlepšit poměr rizika a přínosu (risk/benefit ratio). Ve studii s 1 035 pacientkami léčenými pro karcinom prsu (75 % mělo pozitivní estrogenní receptory) bylo při léčbě toremifenem dosahováno srovnatelných léčebných výsledků jako při léčbě tamoxifenem, pokud se týče celkové doby přežití (72 % vs 69 %; 95% CI: 0,76–1,18) i pětiletého období bez známek onemocnění (85 % vs 81 %; 95% CI: 0,78 – 1,36). Podobně srovnatelný byl i výskyt nežádoucích účinků provázejících léčbu. U devíti pacientek došlo k rozvoji endometriálního karcinomu (toremifen – 6; tamoxifen – 3). Toremifen tak představuje srovnatelně bezpečnou a účinnou alternativu tamoxifenu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky