Účinnost a bezpečnost trastuzumabu v kombinaci s docetaxelem u pacientů s metastazujícím karcinomem prsu s pozitivitou receptorů pro lidský epidermální růstový faktor jako léčivo první linie

Supplementum: 1 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Pacientky v této studii (n = 186) byly rozděleny do dvou skupin a léčeny docetaxelem v dávce 100 mg/m2 v šesti cyklech každé 3 týdny s trastuzumabem v iniciální dávce 4 mg/kg následované 2 mg/kg týdně nebo bez trastuzumabu.

Pacientky v této studii (n = 186) byly rozděleny do dvou skupin a léčeny docetaxelem v dávce 100 mg/m2 v šesti cyklech každé 3 týdny s trastuzumabem v iniciální dávce 4 mg/kg následované 2 mg/kg týdně nebo bez trastuzumabu. Podávání kombinace bylo zárukou vyšší odpovědi na léčbu (61 % vs 34 %; p = 0,0002), vyšší šance na přežití (medián přežití 31,2 vs 22,7 měsíce; p = 0,03), delšího období do další progrese onemocnění (11,7 vs 6,1 měsíce; p = 0,0001) či dalšího oddálení selhání léčby (9,8 vs 5,3 měsíce; p = 0,0001). Mezi oběma sledovanými skupinami nebyl přitom zaznamenán významnější rozdíl ve výskytu či závažnosti nežádoucích účinků.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky