Vliv léčby imatinibem na délku přežití u pacientů s chronickou myeloidní leukemií s přechodem do akcelerující fáze

Supplementum: 1 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Hlavním cílem této studie bylo porovnání léčebných přístupů u akcelerující fáze chronické myeloidní leukemie (CML) – léčby imatinibem (n = 176) nebo interferonem a, popřípadě použití jiných terapeutických modalit (n = 213).

Hlavním cílem této studie bylo porovnání léčebných přístupů u akcelerující fáze chronické myeloidní leukemie (CML) – léčby imatinibem (n = 176) nebo interferonem a, popřípadě použití jiných terapeutických modalit (n = 213). Při analýze klinických výsledků bylo zjištěno, že podávání imatinibu bylo spojeno s kompletní hematologickou odpovědí u 82 % oproti 50 % při jiné léčbě; kompletní cytogenetická odpověď byla analogická – 43 % vs 0–6 %. Adekvátně vyšší počet pacientů dosáhl 4letého přežití (53 % imatinib vs 42 % interferon a vs 0–21 % ostatní způsoby léčby). Imatinib se tedy v této studii ukázal jako jednoznačně nejúčinnější dostupný lék.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky