Léčebná odpověď a rezistence u 300 pacientů s Bcr-Abl-pozitivní leukemií léčenou imatinibem: 4,5leté sledování

Supplementum: 1 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Zavedení imatinibu do léčby chronické myeloidní leukemie (CML) znamenalo jistě velký léčebný přínos. Z prvních studií byl patrný jasný přínos prakticky ve všech stadiích tohoto onemocnění, avšak z logických důvodů dosud scházelo objektivní zhodnocení účinnosti z hlediska dlouhodobé perspektivy.

Zavedení imatinibu do léčby chronické myeloidní leukemie (CML) znamenalo jistě velký léčebný přínos. Z prvních studií byl patrný jasný přínos prakticky ve všech stadiích tohoto onemocnění, avšak z logických důvodů dosud scházelo objektivní zhodnocení účinnosti z hlediska dlouhodobé perspektivy. Za tímto účelem byl hodnocen dlouhodobý účinek léčby u nemocných s Bcr-Abl-pozitivní leukemií (n = 300) v průběhu 4,5 roku od prvního podání imatinibu. Přechod do chronicity zde byl zaznamenán u 97 % pacientů, přičemž kompletní cytogenetické remise bylo dosaženo u 49 % nemocných. Rezistence vůči imatinibu byla pozorována u 25 % nemocných ve fázi chronické, 41 % ve fázi akcelerované a 92 % ve fázi blastické krize.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky