Mutace K-ras u postmenopauzálních žen s karcinomem prsu léčených adjuvantně tamoxifenem nebo toremifenem

Supplementum: 1 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Vzhledem ke skutečnosti, že delší podávání tamoxifenu je spojeno se zvýšeným rizikem výskytu endometriálního karcinomu, byl vyvinut a nyní je i klinicky testován jeho analog – toremifen.

Vzhledem ke skutečnosti, že delší podávání tamoxifenu je spojeno se zvýšeným rizikem výskytu endometriálního karcinomu, byl vyvinut a nyní je i klinicky testován jeho analog – toremifen. Předpokládá se, že toremifen by mohl být v tomto ohledu bezpečnější, a to zejména proto, že na rozdíl od tamoxifenu zřejmě neovlivňuje onkogen K-ras v endometriu. Tato hypotéza však nebyla potvrzena v klinické studii s 23 pacientkami, u nichž byl sledován právě výskyt oné mutace ve vzorcích endometria před léčbou oběma látkami a po ní. Obě substance prakticky shodně indukovaly výskyt mutací na onkogenu K-ras.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky