Ovlivnění EGFR u nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC)

Supplementum: 1 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Vyvinutí specifických inhibitorů receptorů epidermálního růstového faktoru (EGFR), jakými jsou erlotinib a gefitinib, zpočátku vzbudilo velmi nadějné očekávání, jež však bylo záhy vystřídáno vystřízlivěním a do jisté míry i zklamáním.

Vyvinutí specifických inhibitorů receptorů epidermálního růstového faktoru (EGFR), jakými jsou erlotinib a gefitinib, zpočátku vzbudilo velmi nadějné očekávání, jež však bylo záhy vystřídáno vystřízlivěním a do jisté míry i zklamáním. V kombinaci se stávající cytotoxickou léčbou totiž už erlotinib není schopný dále zlepšit prognózu nemocných NSCLC. V roce 2004 však bylo na kongresu Národního kanadského institutu proti rakovině (NCIC) prezentováno dvouměsíční prodloužení přežití v souvislosti s jeho užitím v léčbě, a navíc se ukázal jako účinný i u pacientů, u kterých selhala léčba standardními cytostatiky. Prakticky ve stejném období bylo zjištěno, že úspěch léčby je úzce spjatý s výskytem mutací v exonech 18 a 21 genu EGFR, které vedou ke zvýšené expresivitě receptoru EGFR. Tato zjištění tak opět vzbuzují větší naděje v souvislosti s těmito novými cytostatiky, a to i proto, že erlotinib vedle prodloužení doby přežití působí rovněž pozitivně na intenzitu kašle, bolesti či dušnosti.

Ukazuje se též, že erlotinib může vedle ovlivnění EGFR ovlivňovat i fosforylaci Akt či stav erbB-3, což jsou složky důležité právě pro nádorovou proliferaci. Právě tento uvažovaný mechanismus a zmiňovaný výskyt popsaných mutací mohou výrazně ovlivnit výslednou terapeutickou odpověď. Nabízí se zde i možnost individualizované farmakoterapie na základě genetického vyšetření, které ukáže, zda pacient bude potenciálně odpovídat na takovou léčbu, či nikoliv.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky