Účinek podávání imatinibu před provedením alogenní transplantace kostní dřeně u dospělých s nově diagnostikovanou akutní lymfoblastickou leukemií s pozitivitou filadelfského chromosomu

Supplementum: 1 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Podávání imatinibu před provedením alogenní transplantace buněk kostní dřeně dosud nebylo spolehlivě zhodnoceno z hlediska objektivního přínosu v dlouhodobějším horizontu.

Podávání imatinibu před provedením alogenní transplantace buněk kostní dřeně dosud nebylo spolehlivě zhodnoceno z hlediska objektivního přínosu v dlouhodobějším horizontu. Nyní však bylo ve studii s 29 leukemickými pacienty zjištěno, že úvodní podání imatinibu vede až u 79 % ke kompletní remisi spojené s výrazným poklesem poměru bcr-abl/abl. Byla provedena transplantace ve fázi kompletní remise, s mediánem sledování ve studii 25 měsíců. Předléčení imatinibem vedlo k výraznému prodloužení přežití, prodloužení intervalu bez známek onemocnění ve tříletém horizontu, a tedy i ke snížení pravděpodobnosti relapsu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky