Galantamin – nová léková forma

Číslo: 6 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Psychiatrie
Autoři: MUDr. Tomáš Doležal
Autoři - působiště: Ústav farmakologie 3. LF UK, Praha

Souhrn

Alzheimerova nemoc jako progresivní degenerativní onemocnění je nejčastější formou demence. Její prevalence v Evropě roste výrazně s věkem – od 0,02 % ve věku 30–39 let až na 10,8 % ve věkové skupině 80–90 let. Léčba je doposud pouze symptomatická, zaměřená na ovlivnění cholinergního deficitu. Pokroky v molekulární genetice dávají naději, že v budoucnu se objeví i léky, jež kauzálně zasáhnou do patogeneze nemoci. Příklady mohou být geny pro amyloidní prekursorový protein, presenilin 1 a 2, apolipoprotein E nebo sekretázy.

Alzheimerova nemoc jako progresivní degenerativní onemocnění je nejčastější formou demence. Její prevalence v Evropě roste výrazně s věkem – od 0,02 % ve věku 30–39 let až na 10,8 % ve věkové skupině 80–90 let. Léčba je doposud pouze symptomatická, zaměřená na ovlivnění cholinergního deficitu. Pokroky v molekulární genetice dávají naději, že v budoucnu se objeví i léky, jež kauzálně zasáhnou do patogeneze nemoci. Příklady mohou být geny pro amyloidní prekursorový protein, presenilin 1 a 2, apolipoprotein E nebo sekretázy.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky