Novinka v léčbě intracerebrálního krvácení: zabránit růstu hematomu

Číslo: 6 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Nové trendy ve farmakoterapii
Obor: Hematologie
Autoři: Prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc.1
doc. MUDr. Jiří Bauer, CSc.2
doc. MUDr. Zbyněk Kalita, CSc.3
MUDr. Dan Václavík4
Autoři - působiště: 1 Neurologická klinika 3. LF, FNKV, Praha
2 Neurologická klinika 1. LF, VFN, Praha
3 Neurologické oddělení Baťovy nemocnice, Zlín
4 Neurologické oddělení, Ostrava-Vítkovice

Souhrn

Významný podíl hemoragií mezi cévními mozkovými příhodami Přijímá-li se v naší republice každoročně na akutní lůžko přes 40 000 nemocných s cévní mozkovou příhodou, jde zcela jistě o významný celospolečenský problém. Mozková krvácení jsou zastoupena asi 15 %. Mezi 16 500 zemřelými na CMP v ČR ročně bude procento hemoragií nepochybně větší.

Významný podíl hemoragií mezi cévními mozkovými příhodami Přijímá-li se v naší republice každoročně na akutní lůžko přes 40 000 nemocných s cévní mozkovou příhodou, jde zcela jistě o významný celospolečenský problém. Mozková krvácení jsou zastoupena asi 15 %. Mezi 16 500 zemřelými na CMP v ČR ročně bude procento hemoragií nepochybně větší. Zatímco podle statistik je u nemocných s mozkovou ischemií doba přežívání kolem 5 let, u intracerebrálních hemoragií činí jednoroční mortalita více než 60 %.1 Podle jiných statistik přežije první půlrok jen třetina nemocných. Na rozdíl od evropské a americké populace je zastoupení hemoragií mezi CMP na Dálném východě ještě podstatně větší: v Číně např. 30 %.2 Zatímco v USA se za rok vyskytne asi 50 000 mozkových hemoragií, v Číně je to 413 000.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky