Oxaliplatina

Číslo: 6 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Onkologie
Autoři: Doc. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.
Autoři - působiště: Katedra vnitřních oborů LF UK a Klinika onkologie a radioterapie Fakultní nemocnice, Hradec Králové

Souhrn

Oxaliplatina je jedním ze tří v současnosti v klinické praxi užívaných derivátů platiny s protinádorovým účinkem a jediným používaným diaminocyklohexanovým derivátem platiny. V současné době se z desítek derivátů platiny, které prošly preklinickým i klinickým hodnocení, v klinické praxi používají pouze cisplatina, carboplatina a oxaliplatina; tyto léky však patří k nejčastěji používaným protinádorovým lékům.

Oxaliplatina je jedním ze tří v současnosti v klinické praxi užívaných derivátů platiny s protinádorovým účinkem a jediným používaným diaminocyklohexanovým derivátem platiny. V současné době se z desítek derivátů platiny, které prošly preklinickým i klinickým hodnocení, v klinické praxi používají pouze cisplatina, carboplatina a oxaliplatina; tyto léky však patří k nejčastěji používaným protinádorovým lékům.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky