Ziprasidon

Číslo: 6 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Psychiatrie
Autoři: Prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc.1
MUDr. Tomáš Doležal2
Autoři - působiště: 1Psychiatrická klinika FN a LF MU, Brno; 2Ústav farmakologie 3. LF UK, Praha

Souhrn

Ziprasidon je antipsychotikum 2. generace, smíšený antagonista serotoninových receptorů 5-HT2A a dopaminových receptorů D2. Jeho výhodou je nízký výskyt extrapyramidových nežádoucích účinků a zanedbatelný vliv na tělesnou hmotnost.


Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky