Quetiapin

Číslo: 6 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Psychiatrie
Autoři: Doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.1
MUDr. Martin Votava, Ph.D.2
Autoři - působiště: 1Psychiatrické centrum Praha a 3. LF UK, Praha; 2Ústav farmakologie 3. LF UK, Praha

Souhrn

Quetiapin je dibenzothiazepinové antipsychotikum strukturálně podobné clozapinu a olanzapinu. Blokuje dopaminové receptory D2, avšak ve srovnání s ostatními zástupci této skupiny poměrně slabě a tato vazba je současně nižší než u serotoninových receptorů 5-HT2.

Quetiapin je dibenzothiazepinové antipsychotikum strukturálně podobné clozapinu a olanzapinu. Blokuje dopaminové receptory D2, avšak ve srovnání s ostatními zástupci této skupiny poměrně slabě a tato vazba je současně nižší než u serotoninových receptorů 5-HT2. Pro zařazení quetiapinu mezi atypická antipsychotika v současnosti svědčí nízké kataleptogenní a prolaktinogenní účinky, avšak negativní příznaky schizofrenie jsou touto látkou ovlivněny srovnatelně jako klasickými antipsychotiky. V ČR je quetiapin dostupný pod názvem Seroquel (AstraZeneca).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky