Kognitivní farmakoterapie Alzheimerovy choroby: současný stav a vyhlídky do blízké budoucnosti

Číslo: 6 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Psychiatrie
Autoři: MUDr. Roman Jirák, CSc.
Autoři - působiště: Centrum pro Alzheimerovu chorobu, Psychiatrická klinika 1. LF UK, Praha

Souhrn

Alzheimerova choroba je nejčastější příčinou demence. Je to jedna z nejzávažnějších chorob vůbec, pokud se týká snížení kvality života nemocných i následků, včetně úmrtnosti a ekonomické zátěže.

Alzheimerova choroba je nejčastější příčinou demence. Je to jedna z nejzávažnějších chorob vůbec, pokud se týká snížení kvality života nemocných i následků, včetně úmrtnosti a ekonomické zátěže. Terapie Alzheimerovy choroby by měla zahrnovat jak přístupy biologické, tak i nebiologické, např. aktivizaci nemocných, použití reedukačních technik, práci s pečovateli nemocných. Velmi významná, zejména v pokročilejších a těžkých stadiích demence, je ošetřovatelská péče. Mezi biologické přístupy náleží především farmakoterapie, dále terapie přidružených somatických poruch, výjimečně jsou zkoušeny i jiné přístupy (např. transkraniální magnetická stimulace).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky