Obnovení axonálního metabolismu a potenciální neuroprotektivní účinek glatiramer acetátu u relabující-remitující formy roztroušené sklerózy

Číslo: 6 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Neurologie

Souhrn

Roztroušená skleróza mozkomíšní (RS) je autoimunitní onemocnění centrálního nervového systému, při němž jsou v zánětlivých ložiscích destruovány jak myelinové pochvy nervových vláken, tak axony. Porucha axonálního vedení a zhoršený axonální transport jsou spojovány s chronickým nevratným neurologickým poškození

Roztroušená skleróza mozkomíšní (RS) je autoimunitní onemocnění centrálního nervového systému, při němž jsou v zánětlivých ložiscích destruovány jak myelinové pochvy nervových vláken, tak axony. Porucha axonálního vedení a zhoršený axonální transport jsou spojovány s chronickým nevratným neurologickým poškozením. Tyto abnormity je možné odhalit s použitím neinvazivního vyšetření magnetickou rezonanční spektroskopií (MRS), založeného na sledování koncentrací N-acetylaspartátu (NAA), který je v rámci CNS primárně lokalizován v neuronech. Právě studie s MRS ukázaly, že u pacientů s RS jsou koncentrace NAA sníženy, zejména ve stadiu progrese onemocnění.

Glatiramer acetát (GA) je nemoc modifikující lék s několika mechanismy účinku. Jedním z nich je tvorba GA specifických, supresorických T lymfocytů typu Th2, které procházejí hematoencefalickou bariérou do CNS. GA specifické T buňky jsou v CNS reaktivovány myelinovým bazickým proteinem a dalšími myelinovými antigeny. Po reaktivaci jsou produkovány protizánětlivé cytokiny, pomocí kterých dochází k potlačení aktivity zánětu. V rámci zjišťování dalších mechanismů působení GA na axonální poškození byla sledována skupiny pacientů pomocí MRS.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky