Risperidon ke zvládání základních příznaků autismu

Číslo: 6 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Psychiatrie

Souhrn

Na základě předchozích léčebných pokusů s risperidonem u pediatrických pacientů trpících autismem byla provedena dvouměsíční dvojitě zaslepená a placebem kontrolovaná studie (n = 101), následovaná 4 měsíci podávání risperidonu (n = 63).

Na základě předchozích léčebných pokusů s risperidonem u pediatrických pacientů trpících autismem byla provedena dvouměsíční dvojitě zaslepená a placebem kontrolovaná studie (n = 101), následovaná 4 měsíci podávání risperidonu (n = 63). V porovnání s placebem vedlo podávání risperidonu k signifikantně vyššímu poklesu v celkovém skóre RFRLRS (Ritvo-Freeman Real-Life Rating Scale) – zejména k ústupu stereotypního chování, zvýšení zájmu a samostatné aktivity. Žádný statisticky významný rozdíl mezi risperidonem a placebem však nebyl zaznamenán v sociálním chování a interakcích s okolím či ve schopnosti komunikace. Tento stav přetrvával po celou dobu studie.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky