Remise u schizofrenie: výsledky jednoleté léčby injekčním risperidonem

Číslo: 6 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Psychiatrie

Souhrn

Dlouhodobá účinnost atypického antipsychotika risperidonu byla hodnocena na skupině pacientů se schizofrenií nebo schizoafektivní poruchou (n = 578), kterým byl tento lék formou injekcí aplikován každé dva týdny.

Dlouhodobá účinnost atypického antipsychotika risperidonu byla hodnocena na skupině pacientů se schizofrenií nebo schizoafektivní poruchou (n = 578), kterým byl tento lék formou injekcí aplikován každé dva týdny. Hodnocením podle stupnic PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale) a CGI (Clinical Global Impression) na začátku léčby byla u 31,8 % zjištěna remise (definovaná zde jako významné zlepšení na hodnoticích stupnicích po dobu alespoň šesti měsíců), přičemž tento stav přetrvával i během roční léčby u 84,8 % pacientů. U zbývajících 68,2 % pacientů nebyla před zahájením studie remise zjištěna, avšak pozorovatelná byla u 20,8 % během 6. měsíce léčby, charakterizovaného výrazným poklesem skóre PANSS a zlepšením subjektivního hodnocení zdravotního stavu pacienty samotnými (p < 0,0001).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky