Venlafaxin XR oproti fluoxetinu, paroxetinu či placebu vykazuje vysokou míru udržitelné remise

Číslo: 6 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Psychiatrie

Souhrn

Kombinovaný inhibitor zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu venlafaxin je účinný při navození remise u pacientů s diagnostikovanou depresí.

Kombinovaný inhibitor zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu venlafaxin je účinný při navození remise u pacientů s diagnostikovanou depresí. Ve srovnávací studii s 1 391 pacienty s těžkou depresí byl v tomto ohledu v horizontu 8týdenního sledování významně účinnější než fluoxetin či paroxetin a samozřejmě též než placebo, přičemž zlepšení klinického stavu, definované jako alespoň 50% zlepšení na stupnici HAM-D (Hamilton Depression Rating Scale) oproti stavu před léčbou bylo patrné již ve druhém týdnu. Léčba venlafaxinem však byla zároveň spojena i s výrazně vyšším počtem pacientů, u nichž došlo k remisi onemocnění.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky