Quetiapin v léčbě bipolární poruchy I. nebo II. typu – randomizovaná, dvojitě zaslepená studie kontrolovaná placebem

Číslo: 6 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Psychiatrie

Souhrn

Celkem 542 ambulantních pacientů s bipolární poruchou I. (n = 360) nebo II. (n = 182) typu bylo po dobu osmi týdnů léčeno quetiapinem (300 nebo 600 mg/den) nebo placebem s cílem objasnit možný klinický účinek quetiapinu.

Celkem 542 ambulantních pacientů s bipolární poruchou I. (n = 360) nebo II. (n = 182) typu bylo po dobu osmi týdnů léčeno quetiapinem (300 nebo 600 mg/den) nebo placebem s cílem objasnit možný klinický účinek quetiapinu. Quetiapin v obou dávkovacích schématech poskytoval záruku klinické odpovědi, hodnocené pomocí stupnice MADRS (Montgomery-Āsberg Depression Rating Scale), a to již od konce 1. týdne léčby. Minimálně 50% zlepšení v této škále dosáhlo 57,6 % a 58,2 % pacientů léčených quetiapinem 300, resp. 600 mg/den, naproti tomu v placebové skupině tomu tak bylo pouze u 28,4 %.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky