Ziprasidon snižuje u zdravých jedinců vylučování kortisolu

Číslo: 6 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Psychiatrie

Souhrn

Ve dvojitě zaslepené a placebem kontrolované randomizované studii s 11 zdravými dobrovolníky léčenými ziprasidonem v dávce 40 mg nebo placebem 2 hodiny před usnutím za klidu nebo za rušivé zvukové kulisy byl sledován vliv ziprasidonu na množství produkovaného kortisolu.

Ve dvojitě zaslepené a placebem kontrolované randomizované studii s 11 zdravými dobrovolníky léčenými ziprasidonem v dávce 40 mg nebo placebem 2 hodiny před usnutím za klidu nebo za rušivé zvukové kulisy byl sledován vliv ziprasidonu na množství produkovaného kortisolu. Laboratorním rozborem moči se zjistilo, že uživatelé ziprasidonu měli signifikantně (p < 0,002) nižší koncentrace kortisolu, a to v obou skupinách – pokles o 4,9 mg (95% CI: 3,3–6,5) a 10,8 mg (95% CI: 5,7–15,8), přičemž tento účinek přetrvával až do ranních hodin (p < 0,02). Naproti tomu ve skupině užívající placebo došlo k výraznému nárůstu koncentrací kortisolu. Autoři studie se domnívají, že toto zjištění může být důležité pro ozřejmění možné úlohy ziprasidonu v léčbě depresí či kognitivních poruch u schizofreniků.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky