Olanzapin vs lithium v udržovací léčbě bipolární poruchy: 12měsíční randomizovaná, dvojitě zaslepená klinická studie

Číslo: 6 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Psychiatrie

Souhrn

Navzdory dnes standardní udržovací léčbě bipolární poruchy se poměrně často setkáváme s výkyvy její účinnosti, charakterizovanými četnými relapsy, jejichž pravděpodobnost je udávána na úrovni 44 % během prvního roku léčby, a dokonce 73–88,7 % během dalších čtyř až pěti let.

Navzdory dnes standardní udržovací léčbě bipolární poruchy se poměrně často setkáváme s výkyvy její účinnosti, charakterizovanými četnými relapsy, jejichž pravděpodobnost je udávána na úrovni 44 % během prvního roku léčby, a dokonce 73–88,7 % během dalších čtyř až pěti let. I přes dlouhou historii tohoto onemocnění však nemáme k jejímu účinnému léčení k dispozici tak širokou paletu léčivých přípravků, jako tomu je např. u léčby depresivní poruchy. Zřejmě nejbohatší klinické zkušenosti tak máme zejména s podáváním lithia, které snižuje riziko relapsu, a to až 3,6násobně. Podobnou účinnost lze očekávat rovněž od novějších antiepileptik lamotriginu či valproátu nebo i staršího carbamazepinu. Nicméně v poslední době se ukázalo, že také olanzapin je v léčbě akutní manické epizody účinnější než placebo a zároveň s ohledem na riziko relapsů srovnatelně účinný právě se zmiňovaným valproátem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky