Monoterapie quetiapinem u mánie spojené s bipolární poruchou: analýza dvou mezinárodních, dvojitě zaslepených, randomizovaných a placebem kontrolovaných studií

Číslo: 6 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Psychiatrie

Souhrn

S cílem vyhodnotit účinnost a bezpečnost monoterapie quetiapinem u bipolární poruchy bylo po dobu 3 měsíců léčeno 403 manických pacientů placebem nebo quetiapinem v dávkách do 800 mg/den.

S cílem vyhodnotit účinnost a bezpečnost monoterapie quetiapinem u bipolární poruchy bylo po dobu 3 měsíců léčeno 403 manických pacientů placebem nebo quetiapinem v dávkách do 800 mg/den. U pacientů léčených účinnou látkou došlo oproti placebu k výraznému zlepšení podle stupnice YMRS (Young Mania Rating Scale), a to již od 4. dne léčby (p = 0,021). Klinicky patrný účinek přetrval během celého sledovaného období, svého maxima dosáhl ve 3. týdnu a dále se již významněji neměnil (p = 0,001). Nejčastější dávkou quetiapinu přitom byla dávka 600 mg/den. Z nežádoucích účinků doprovázejících léčbu byly nejčastěji popisovány somnolence (16,3 % vs 4,0 %), sucho v ústech (15,8 % vs 3 %), zvýšení hmotnosti (9,1 % vs 1,5 %) a závratě (6,7 % vs 2,5 %). Quetiapin tedy přináší pozitivní klinickou odpověď, avšak je třeba počítat s možným rizikem vedlejších nežádoucích účinků.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky