Zlepšování klinických parametrů po léčbě risperidonem LAI u psychotických pacientů převedených z léčby olanzapinem

Číslo: 6 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Psychiatrie

Souhrn

Do studie bylo zařazeno 192 pacientů se schizofrenií nebo jiným psychotickým onemocněním, u nichž bylo dosaženo stabilizace příznaků léčbou olanzapinem. Pacienti byli převedeni na léčbu risperidonem LAI – long acting injection (i. m.) v dávce 25, 37,5 nebo 50 mg každé 2 týdny bez předchozí perorální léčby risperidonem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky