Zlepšování klinických parametrů po léčbě risperidonem LAI u psychotických pacientů převedených z léčby olanzapinem

Číslo: 6 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Psychiatrie

Souhrn

Do studie bylo zařazeno 192 pacientů se schizofrenií nebo jiným psychotickým onemocněním, u nichž bylo dosaženo stabilizace příznaků léčbou olanzapinem. Pacienti byli převedeni na léčbu risperidonem LAI – long acting injection (i. m.) v dávce 25, 37,5 nebo 50 mg každé 2 týdny bez předchozí perorální léčby risperidonem.

Do studie bylo zařazeno 192 pacientů se schizofrenií nebo jiným psychotickým onemocněním, u nichž bylo dosaženo stabilizace příznaků léčbou olanzapinem. Pacienti byli převedeni na léčbu risperidonem LAI – long acting injection (i. m.) v dávce 25, 37,5 nebo 50 mg každé 2 týdny bez předchozí perorální léčby risperidonem. Studii dokončilo 134 (70 %) pacientů. Důvody ukončení byly nejčastěji zrušení souhlasu (8 %), výskyt nežádoucích účinků (6 %), nedostatečná léčebná odpověď (5 %) a nedostatečná compliance (4 %). Léčba risperidonem LAI vedla ke statisticky významnému (p = 0,0001) zlepšení celkového skóre PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale) z 74,2 Ī 21,3 na počátku studie na 65,8 Ī 21,4 na konci studie, rovněž u podstupnic PANSS (negativní příznaky, pozitivní příznaky, obecná psychofarmakologie). Pozorováno bylo i zlepšení na stupnici CGI (Clinical Global Impression). Podávání risperidonu vedlo ke zlepšení funkčních schopností pacientů, jejich spokojenosti s léčbou i ke zlepšení jejich kvality života (SF-36). Léčba byla dobře snášena, nebylo pozorováno významné zvýšení hmotnosti během studie.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky