Ziprasidon u akutní bipolární mánie: 21denní randomizovaná, dvojitě zaslepená a placebem kontrolovaná studie

Číslo: 6 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Psychiatrie

Souhrn

Za účelem potvrdit předchozí příznivé výsledky se ziprasidonem u manické poruchy byla provedena podobně strukturovaná studie sledující účinnost ziprasidonu v dávkách 40–80 mg 2x denně po dobu 3 týdnů (n = 65 pacientů v placebové skupině a 137 ve skupině léčené ziprasidonem).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky