In vivo účinek aripiprazolu na dopaminergní a serotoninergní procesy v kortexu a ve striatu

Číslo: 6 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Psychiatrie

Souhrn

Prostřednictvím mikrodialyzační metody byl porovnáván vliv aripiprazolu a olanzapinu na extracelulární koncentrace dopaminu, 3,4-dihydroxyfenylacetátu (DOPAC), homovanilové kyseliny (HVA) a 5-hydroxyindolacetátu (5-HIAA) v místech prefrontálního kortexu a striata u volně se pohybujících potkanů.

Prostřednictvím mikrodialyzační metody byl porovnáván vliv aripiprazolu a olanzapinu na extracelulární koncentrace dopaminu, 3,4-dihydroxyfenylacetátu (DOPAC), homovanilové kyseliny (HVA) a 5-hydroxyindolacetátu (5-HIAA) v místech prefrontálního kortexu a striata u volně se pohybujících potkanů. Jednorázové podání aripiprazolu vedlo k mírnému zvýšení koncentrací DOPAC a HVA v obou sledovaných místech a podobný účinek byl pozorován i v případě chronické aplikace. Rovněž olanzapin vedl ke zvýšení koncentrací obou těchto látek, avšak při opakovaném podávání se tento účinek zmírňoval. Aripiprazol navíc snižoval koncentrace 5-HIAA po jednorázovém podání. Tyto výsledky tedy potvrzují parciálně agonistickou aktivitu aripiprazolu na presynaptických dopaminových receptorech D2 a 5-HT1A a antagonistický účinek na receptorech 5-HT2A.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky