Účinnost nízké a vysoké dávky venlafaxinu s prodlouženým uvolňováním u pacientů s generalizovanou sociálně úzkostnou poruchou

Číslo: 6 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Psychiatrie

Souhrn

Venlafaxin v dávkách 75 mg/den a 150–225 mg/den byl po dobu 6 měsíců nově testován v multicentrické studii s pacienty trpícími generalizovanou sociálně úzkostnou poruchou (n = 386).

Venlafaxin v dávkách 75 mg/den a 150–225 mg/den byl po dobu 6 měsíců nově testován v multicentrické studii s pacienty trpícími generalizovanou sociálně úzkostnou poruchou (n = 386). Obě dávkovací schémata venlafaxinu vykazovala v hodnocení na stupnici LSAS (Liebowitz Social Anxiety Scale) oproti placebu statisticky významnější účinnost, která přetrvávala po celou dobu studie: 58 % vs 33 % responderů (p < 0,001); dosažení remise: 31 vs 16 % (p < 0,01). Srovnatelná účinnost obou dávek venlafaxinu tak může naznačovat, že zpětné vychytávání noradrenalinu nebude zřejmě základním patofyziologickým procesem tohoto onemocnění. Nicméně tuto hypotézu bude třeba ověřit dalšími studiemi.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky