Kardiovaskulární profil duloxetinu

Číslo: 6 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Psychiatrie

Souhrn

Rozborem osmi dvojitě zaslepených, randomizovaných a placebem kontrolovaných studií u pacientů léčených duloxetinem v dávkách 40–120 mg/den (n = 777), fluoxetinem (n = 70) a paroxetinem (n = 359) v dávkách 20 mg/den po dobu 8–9 týdnů byla zjištěna významně zvýšená srdeční frekvence i hodnoty systolického krevního tlaku u duloxetinu.

Rozborem osmi dvojitě zaslepených, randomizovaných a placebem kontrolovaných studií u pacientů léčených duloxetinem v dávkách 40–120 mg/den (n = 777), fluoxetinem (n = 70) a paroxetinem (n = 359) v dávkách 20 mg/den po dobu 8–9 týdnů byla zjištěna významně zvýšená srdeční frekvence i hodnoty systolického krevního tlaku u duloxetinu. Toto zvýšení však bylo srovnatelné s oběma sledovanými zástupci SSRI (tj. paroxetinem i fluoxetinem). Žádná ze sledovaných látek však nevyvolávala jakékoliv změny na EKG; výjimkou byl pouze duloxetin v nejvyšší dávce, který oproti placebu působil signifikantní zkrácení intervalů PR a QRS.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky