Účinnost, bezpečnost a snášenlivost duloxetinu v dávce 60 mg denně u těžké deprese

Číslo: 6 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Psychiatrie

Souhrn

Randomizované, placebem kontrolované studie přinášejí poměrně jednoznačné důkazy o klinické účinnosti duloxetinu při léčbě depresivní poruchy.

Randomizované, placebem kontrolované studie přinášejí poměrně jednoznačné důkazy o klinické účinnosti duloxetinu při léčbě depresivní poruchy. V dávce 60 mg/den je signifikantně účinnější než placebo v hodnocení dle stupnice HAM-D (Hamilton Depression Rating Scale), a navíc je stále častěji poukazováno na jeho účinnost při léčbě bolestivých stavů, které velmi často provázejí onemocnění depresí. V dosud provedených studiích byl poměrně dobře snášen, přičemž nejčastěji si pacienti stěžovali na sucho v ústech, nauzeu a ospalost. Navíc nepůsobil, jak by se mohlo zdát z jeho mechanismu účinku, výraznější ovlivnění krevního tlaku.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky