Efektivita antipsychotik u chronických schizofreniků (studie CATIE)

Číslo: 6 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Psychiatrie

Souhrn

V poslední době můžeme být svědky stále žhavějších diskusí na téma porovnatelnosti druhé generace antipsychotik (tzv. atypických), a to zejména tehdy, jsou-li srovnávána se staršími antipsychotiky (tzv. konvenčními).

V poslední době můžeme být svědky stále žhavějších diskusí na téma porovnatelnosti druhé generace antipsychotik (tzv. atypických), a to zejména tehdy, jsou-li srovnávána se staršími antipsychotiky (tzv. konvenčními). Zatímco konvenční antipsychotika jsou známa svojí vysokou afinitou k dopaminovým receptorům D2, s čímž souvisí i vysoká pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků (zejména extrapyramidové symptomy či tardivní dyskineze), atypická antipsychotika mají afinitu i k jiným systémům – serotoninovým a noradrenalinovým a lze tedy předpokládat nižší riziko těchto vedlejších reakcí. Potřeba objektivního srovnání vedla státní NIMH (National Institute of Mental Health, USA) k provedení rozsáhlé nezávislé studie bez účasti farmaceutických firem – CATIE (Clinical Antipsychotic Trial of Intervention Effectiveness).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky