Riziko úmrtí u seniorů léčených typickými vs atypickými antipsychotiky

Číslo: 6 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Psychiatrie

Souhrn

Ačkoliv preskripce antipsychotik ve vyšším věku může pro pacienta představovat poměrně vysoké riziko nežádoucích účinků, jsou léčiva z této skupiny stále hojně užívána při léčbě různých klinických stavů, jakými jsou např. demence, delirium, psychózy, agitovanost, afektivní poruchy – a to bohužel i přesto, že ne všechny tyto stavy jsou uvedeny jako indikace v souhrnu SPC.

Ačkoliv preskripce antipsychotik ve vyšším věku může pro pacienta představovat poměrně vysoké riziko nežádoucích účinků, jsou léčiva z této skupiny stále hojně užívána při léčbě různých klinických stavů, jakými jsou např. demence, delirium, psychózy, agitovanost, afektivní poruchy – a to bohužel i přesto, že ne všechny tyto stavy jsou uvedeny jako indikace v souhrnu SPC. V dubnu roku 2005 však americký Úřad pro potraviny a léčiva (Food and Drug Administration – FDA) vydal upozornění, že užívání atypických antipsychotik seniory významně zvyšuje riziko úmrtí až na dvojnásobek, což dokumentuje 17 placebem kontrolovaných studií sledujících jejich podávání u pacientů ve stáří. Vzhledem k tomu, že dosud nebylo vydáno prohlášení o užívání konvenčních (typických) antipsychotik u takových pacientů, v klinické praxi se často stává, že jsou léčeni právě těmito léčivy.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky