Léčba autismu risperidonem

Číslo: 6 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Psychiatrie

Souhrn

Risperidon je u autistických dětí účinný při potřebě rychle zvládnout agresi, výbuchy hněvu či odvrátit tendence k sebepoškození. Jelikož tyto projevy u téhož pacienta nejsou pouze ojedinělé a velmi často persistují a vyskytují se chronicky, byl i risperidon nově testován z hlediska jednak účinnosti a jednak dlouhodobé bezpečnosti na souboru 63 dětí ve věku 5–17 let.

Risperidon je u autistických dětí účinný při potřebě rychle zvládnout agresi, výbuchy hněvu či odvrátit tendence k sebepoškození. Jelikož tyto projevy u téhož pacienta nejsou pouze ojedinělé a velmi často persistují a vyskytují se chronicky, byl i risperidon nově testován z hlediska jednak účinnosti a jednak dlouhodobé bezpečnosti na souboru 63 dětí ve věku 5–17 let. V prvních čtyřech měsících byli všechny děti léčeny risperidonem, v následujících dvou měsících pak byla studie zaslepena – polovina byla léčena risperidonem, druhá placebem. V 1. fázi studie byla jako nejúčinnější zjištěna dávka 1,96 mg/den. Ve 2. fázi bylo pak možné pozorovat častý výskyt relapsů u pacientů nově užívajících placebo (62,5 %), zatímco ve skupině pokračující v léčbě risperidonem byl výskyt relapsů podstatně nižší (12,5 %). Risperidon se zde tedy osvědčil jako účinný a poměrně bezpečný. Po ukončení studie, a tedy i léčby risperidonem, došlo u většiny subjektů k rychlému návratu agresivního chování.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky