Olanzapin vs ziprasidon: výsledky 28týdenní dvojitě zaslepené studie se schizofreniky

Číslo: 6 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Psychiatrie

Souhrn

S cílem zhodnotit a vzájemně porovnat účinnost a bezpečnost olanzapinu a ziprasidonu byla provedena multicentrická studie, ve které pacienti užívali olanzapin nebo ziprasidon v dávkách 10–20 mg/den, resp. 80–160 mg/den.

S cílem zhodnotit a vzájemně porovnat účinnost a bezpečnost olanzapinu a ziprasidonu byla provedena multicentrická studie, ve které pacienti užívali olanzapin nebo ziprasidon v dávkách 10–20 mg/den, resp. 80–160 mg/den. Studii dokončilo významně více pacientů léčených olanzapinem (165 z 277; 59,6 %) než tomu bylo u ziprasidonu (115 z 271; 42,4 %). Olanzapin byl rovněž účinnější s přihlédnutím ke stupnicím PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale) a CGI (Clinical Global Impression), přičemž i počet pozitivních odpovědí na léčbu byl vyšší v olanzapinové skupině. Výskyt extrapyramidových nežádoucích účinků se mezi oběma skupinami významněji nelišil, avšak pacienti léčení olanzapinem častěji trpěli přírůstkem hmotnosti (3,06 kg vs –1,12 kg), což bylo spojeno i s lepším hodnocením lipidového spektra nalačno u pacientů léčených ziprasidonem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky