Remise u pacientů s bipolární manickou poruchou: výsledky z placebem kontrolované studie s risperidonem

Číslo: 6 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Psychiatrie

Souhrn

V souboru 291 dospělých pacientů s bipolární manickou nebo smíšenou poruchou vedlo podávání risperidonu 1–6 mg/den v porovnání s placebem během 3 týdnů k výraznému zlepšení podle stupnice YMRS (Young Mania Rating Scale) – 42 % vs 13 %.

V souboru 291 dospělých pacientů s bipolární manickou nebo smíšenou poruchou vedlo podávání risperidonu 1–6 mg/den v porovnání s placebem během 3 týdnů k výraznému zlepšení podle stupnice YMRS (Young Mania Rating Scale) – 42 % vs 13 %. Po zohlednění dalších současně přítomných onemocnění, věku, pohlaví, dosavadního počtu manických epizod a dosavadního způsobu léčby bylo odds ratio (OR) pro dosažení remise při podávání risperidonu 5,6 (95% CI: 3,0–10,4; p < 0,0001); podobných hodnot dosahovalo i hazard ratio (HR): 4,0 (95% CI: 2,3–6,8; p < 0,0001).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky