Užití ziprasidonu u parkinsoniků s probíhající psychózou

Číslo: 6 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Psychiatrie

Souhrn

Celkem 12 pacientů trpících Parkinsonovou chorobou a zároveň psychózou bylo zařazeno do otevřené, 12 týdnů trvající klinické studie se ziprasidonem. Dva z nich ze studie odstoupili z důvodu nežádoucích účinků (zhoršení motoriky a chůze), avšak u zbylých 10 bylo pozorováno výrazné zlepšení psychotických projevů.

Celkem 12 pacientů trpících Parkinsonovou chorobou a zároveň psychózou bylo zařazeno do otevřené, 12 týdnů trvající klinické studie se ziprasidonem. Dva z nich ze studie odstoupili z důvodu nežádoucích účinků (zhoršení motoriky a chůze), avšak u zbylých 10 bylo pozorováno výrazné zlepšení psychotických projevů. Důležité však bylo, že u těchto pacientů nedošlo ke zhoršení motoriky (skóre UPDRS III: před léčbou 40,4 Ī 11,1; 1. měsíc 41,1 Ī 10,8; poslední návštěva 37,7 Ī 13,3). Ačkoliv se jedná o poměrně nadějný přístup v léčbě současného výskytu těchto poruch, bude ještě třeba potvrdit tento účinek kontrolovanou klinickou studií.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky