Retrospektivní studie bezpečnosti intramuskulárně podávaného ziprasidonu u agitovaných seniorů

Číslo: 6 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Psychiatrie

Souhrn

Bezpečnost podávání ziprasidonu se zaměřením především na kardiovaskulární riziko byla nedávno hodnocena v rámci retrospektivní studie s agitovanými pacienty trpícími zároveň demencí (n = 23).

Bezpečnost podávání ziprasidonu se zaměřením především na kardiovaskulární riziko byla nedávno hodnocena v rámci retrospektivní studie s agitovanými pacienty trpícími zároveň demencí (n = 23). Mezi léčbou ziprasidonem a podáváním placeba nebyl na křivce EKG zjištěn žádný rozdíl, přičemž za významnou změnu bylo označováno prodloužení intervalu QTc o více než 450 ms nebo alespoň 10% prodloužení oproti výchozí hodnotě. Pouze u jednoho pacienta došlo k prodloužení QTc o více než 500 ms a 25% prodloužení oproti hodnotám před léčbou, a proto musela být léčba přerušena. U zbývajících účastníků studie nepřesahovalo prodloužení intervalu QTc 0,5 ms. Během studie nebyla pozorována ani arytmie typu torsades de pointes, avšak autoři závěrem doporučují zhodnocení potenciálního rizika na větším počtu pacientů.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky