SSRI v léčbě generalizované úzkostné poruchy – dvojitě zaslepená prospektivní studie s paroxetinem a sertralinem

Číslo: 6 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Psychiatrie

Souhrn

Ačkoliv je účinek látek ze skupiny SSRI běžně využíván mimo jiné též v léčbě generalizované úzkostné poruchy, v dostupné literatuře není příliš mnoho studií, které by u tohoto onemocnění porovnávaly účinnost jednotlivých zástupců.

Ačkoliv je účinek látek ze skupiny SSRI běžně využíván mimo jiné též v léčbě generalizované úzkostné poruchy, v dostupné literatuře není příliš mnoho studií, které by u tohoto onemocnění porovnávaly účinnost jednotlivých zástupců. S cílem vyplnit tuto mezeru byla provedena 8týdenní studie, jež porovnávala účinnost paroxetinu a sertralinu (n = 53). U 43 pacientů, kteří studii dokončili, byla zjištěna prakticky srovnatelná účinnost – pokles ve skóre HAM (Hamilton Rating Scale) na 57 Ī 28 % u paroxetinu a 56 Ī 28 % u sertralinu. Mezi oběma skupinami nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl s ohledem na počet pozitivních responderů ani na počet dosažených remisí či výskyt nežádoucích účinků.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky