Duální blokáda receptorů PPAR

Číslo: 1 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Nové trendy ve farmakoterapii
Obor: Kardiologie
Autoři: MUDr. Tomáš Štulc
doc. MUDr. Richard Češka, CSc.
Autoři - působiště: Centrum preventivní kardiologie, 3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Souhrn

Diabetes mellitus 2. typu představuje celosvětově závažný zdravotní problém. V ekonomicky vyspělých zemích postihuje 5–7 % obyvatelstva a jeho výskyt stále stoupá; prudký vzestup incidence diabetu je však patrný i v rozvojových zemích. Tato „pandemie diabetu“ je způsobena především rostoucím výskytem nadváhy a obezity, které jsou provázeny rozvojem inzulinové rezistence.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky