Nové lékové interakce

Číslo: 1 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Lékové interakce
Obor: Vnitřní lékařství
Autoři: Mgr. Michaela Procházková
Autoři - působiště: Ústav farmakologie, 3. LF UK, Praha

Souhrn

Již v minulosti byla popsána potenciální léková interakce mezi warfarinem a fluorochinolonovými antibiotiky (ciprofloxacinem, norfloxacinem, moxifloxacinem). V Austrálii bylo evidováno 20 takovýchto interakcí, přičemž 9 se jich týkalo ciprofloxacinu, 11 norfloxacinu a 1 moxifloxacinu. Jedna léková interakce byla také zaznamenána při použití ciprofloxacinu spolu s norfloxacinem. Doposud sice nebyly hlášeny žádné lékové interakce gatifloxacinu, ten se však nejméně používá v praxi.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky