Prevence exacerbací CHOPN léčbou tiotropiem, dlouhodobě působícím inhalačním anticholinergikem

Číslo: 1 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Pneumologie

Souhrn

Pacienti s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN), zejména s těžkou a velmi těžkou CHOPN, trpí častými exacerbacemi. Exacerbace zhoršují progresi a tíži nemoci, fyzické i sociální aktivity pacientů, kvalitu života a významně zvyšují náklady na léčbu CHOPN. Jedním z cílů léčby CHOPN je tedy zabránit vzniku exacerbací, snížit jejich četnost a tíži, a tak příznivě ovlivnit zátěž pacienta i náklady na léčbu.

Pacienti s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN), zejména s těžkou a velmi těžkou CHOPN, trpí častými exacerbacemi. Exacerbace zhoršují progresi a tíži nemoci, fyzické i sociální aktivity pacientů, kvalitu života a významně zvyšují náklady na léčbu CHOPN. Jedním z cílů léčby CHOPN je tedy zabránit vzniku exacerbací, snížit jejich četnost a tíži, a tak příznivě ovlivnit zátěž pacienta i náklady na léčbu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky