Pioglitazon a inhibice restenózy po zavedení koronárního stentu u diabetiků 2. typu

Číslo: 1 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie

Souhrn

Recentní studie poukazují na schopnost thiazolidindionů významně snižovat výskyt restenóz ve stentovaném úseku věnčité tepny. V prospektivní randomizované studii s 54 diabetickými pacienty léčenými buď placebem, nebo pioglitazonem nebyl zjištěn žádný rozdíl v hodnotě glykemie či lipidů plazmy. Naproti tomu však v aktivně léčené skupině byl pozorován nižší stupeň inzulinové rezistence a nižší hladina leptinu, což zřejmě koreluje i se zlepšením endoteliální funkce.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky