Studie PREMIER: multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená studie s adalimumabem a methotrexátem jednotlivě nebo v jejich kombinaci u pacientů s revmatoidní artritidou

Číslo: 1 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Revmatologie

Souhrn

Revmatoidní artritida (RA) je chronicky probíhající zánětlivé onemocnění charakterizované progresivním zánětem synovie a destrukcí kloubní chrupavky a marginální kosti. Vzhledem k charakteru a rozsahu patologických změn jsou vzniklé změny prakticky nevratné, a logicky tak vedou k subjektivně vnímanému zhoršení kvality života. Časná terapeutická intervence zabraňující rychlé a ireverzibilní progresi onemocnění je proto zcela oprávněně na místě. Z dosud provedených studií je patrný lepší účinek při časném podávání kombinační léčby, a to jak v případě klasických DMD (též DMARs, tj. chorobu modifikujících antirevmatik) či biologické léčby.

Revmatoidní artritida (RA) je chronicky probíhající zánětlivé onemocnění charakterizované progresivním zánětem synovie a destrukcí kloubní chrupavky a marginální kosti. Vzhledem k charakteru a rozsahu patologických změn jsou vzniklé změny prakticky nevratné, a logicky tak vedou k subjektivně vnímanému zhoršení kvality života. Časná terapeutická intervence zabraňující rychlé a ireverzibilní progresi onemocnění je proto zcela oprávněně na místě. Z dosud provedených studií je patrný lepší účinek při časném podávání kombinační léčby, a to jak v případě klasických DMD (též DMARs, tj. chorobu modifikujících antirevmatik) či biologické léčby.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky