Celecoxib vs naproxen a diclofenac u pacientů s osteoartrózou: studie SUCCESS-1

Číslo: 1 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Osteologie

Souhrn

Gastrointestinální toxicita nesteroidních protizánětlivých léků (NSA) je dobře známým nežádoucím účinkem, na který se musí brát zřetel při jejich podávání pacientům. Selektivní inhibitory cyklooxygenázy-2 byly vyvinuty jako alternativa podávání konvenčních neselektivních NSA právě za účelem snížení rizika vzniku gastrointestinálních komplikací při zachování srovnatelného účinku.

Gastrointestinální toxicita nesteroidních protizánětlivých léků (NSA) je dobře známým nežádoucím účinkem, na který se musí brát zřetel při jejich podávání pacientům. Selektivní inhibitory cyklooxygenázy-2 byly vyvinuty jako alternativa podávání konvenčních neselektivních NSA právě za účelem snížení rizika vzniku gastrointestinálních komplikací při zachování srovnatelného účinku.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky