Porovnání vlivu pioglitazonu a rosiglitazonu na lipidy a glykemii u diabetiků 2. typu s dyslipidemií

Číslo: 1 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie

Souhrn

V dosud publikovaných studiích bývá uváděn rozpor mezi účinností obou zmiňovaných thiazolidindionů na lipidy krevní plazmy. V nové klinické studii byl proto po dobu 3 týdnů podáván pioglitazon (n = 400) v dávce 30 mg a po dobu dalších 3 měsíců 45 mg, resp. rosiglitazon (n = 402) v dávce 4 mg 1x/den a posléze 2x/den po stejně dlouhá období.

V dosud publikovaných studiích bývá uváděn rozpor mezi účinností obou zmiňovaných thiazolidindionů na lipidy krevní plazmy. V nové klinické studii byl proto po dobu 3 týdnů podáván pioglitazon (n = 400) v dávce 30 mg a po dobu dalších 3 měsíců 45 mg, resp. rosiglitazon (n = 402) v dávce 4 mg 1x/den a posléze 2x/den po stejně dlouhá období.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky