Vysoké dávky N-acetylcysteinu u pacientů s exacerbacemi CHOPN

Číslo: 1 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Pneumologie

Souhrn

Ve dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studii se 123 pacienty s akutní exacerbací CHOPN byla sledována klinická účinnost N-acetylcysteinu (NAC) v dávkách 1 200 a 600 mg/den po dobu 10 dnů. Obě tyto dávky byly zárukou významného zvýšení počtu pacientů s dosažením fyziologických hodnot CRP (52 a 90 % vs 19 % u placeba; p = 0,002, resp. 0,01).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky