Vliv ruboxistaurinu na nefropatii u diabetiků 2. typu

Číslo: 1 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie

Souhrn

Ruboxistaurin selektivně inhibuje proteinkinázu C-β a pozitivně působí na ledvinné funkce u laboratorních zvířat s indukovaným diabetem. Nově byl proto nyní zkoušen u pacientů s diabetickou nefropatií. Do této pilotní, randomizované, dvojitě zaslepené studie bylo zapojeno 123 pacientů, kteří ruboxistaurin v dávce 32 mg/den užívali po dobu 1 roku.

Ruboxistaurin selektivně inhibuje proteinkinázu C-β a pozitivně působí na ledvinné funkce u laboratorních zvířat s indukovaným diabetem. Nově byl proto nyní zkoušen u pacientů s diabetickou nefropatií. Do této pilotní, randomizované, dvojitě zaslepené studie bylo zapojeno 123 pacientů, kteří ruboxistaurin v dávce 32 mg/den užívali po dobu 1 roku.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky